Όλες τις λεπτομέρειες για το άνοιγμα των εποχιακών καταστημάτων έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.