Δυνατότητα χρήσης της ψηφιακής κάρτας και το 2022 θα έχουν οι δικαιούχοι.