Σε ύφεση, ήδη, από το τέλος του 2019, βρισκόταν η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε τριμηνιαία βάση, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat.


Η οικονομική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 2,7% το πρώτο τρίμηνο (Ιαν-Μαρ) του 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο με βάση εποχιακά και ημερολογιακά στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο πριν την πανδημία και το lock-down, το οποίο ίσχυσε από τις 23 Μάρτη 2020.


Μεταβολή του ΑΕΠ (σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) σε εκ. ευρώ – πηγή: Eurostat

Η συρρίκνωση της παραγωγής το α΄ τρίμηνο του 2020 ακολουθεί την συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας που καταγράφηκε και στο τρίτο (Ιουλ-Σεπ) αλλά και στο τέταρτο τρίμηνο (Οκτ-Δεκ) του περσινού έτους (2019).

Δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωση της οικονομικής παραγωγής, σε τριμηνιαία βάση, θεωρούνται ευρέως ως ο ορισμός της ύφεσης και αυτό το είχε “πετύχει” ήδη η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα από το τέλος του 2019.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης, πως η συρρίκνωση του πρώτου τριμήνου του 2020, είναι η έκτη μεγαλύτερη ύφεση (σε τριμηνιαία βάση) των τελευταίων 30 χρόνων


Μάλιστα, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του ίδιου του υπουργού οικονομικών ότι η ύφεση του δευτέρου τριμήνου του 2020 (που εμπεριέχει στο σύνολο τις επιπτώσεις του lockdown) κυμανθεί στο 15% (!) – τότε θα μιλάμε για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ύφεσης στην Ελλάδα που συμπίπτει, όλως τυχαίως, με το τέταρτο τρίμηνο διακυβέρνησης από την κυβέρνηση των αρίστων.


Τριμηναία στοιχεία ΑΕΠ 1995 – 2020 (σε εκ. ευρώ)

ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΕΠ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο
% μεταβολη
1995Q1 22,483.50
1995Q2 22,961.70 478.20 2.1%
1995Q3 23,506.90 545.20 2.4%
1995Q4 23,994.10 487.20 2.1%
1996Q1 24,672.70 678.60 2.8%
1996Q2 25,313.60 640.90 2.6%
1996Q3 26,058.70 745.10 2.9%
1996Q4 26,796.90 738.20 2.8%
1997Q1 27,524.10 727.20 2.7%
1997Q2 28,257.10 733.00 2.7%
1997Q3 28,996.40 739.30 2.6%
1997Q4 29,763.60 767.20 2.6%
1998Q1 30,313.00 549.40 1.8%
1998Q2 30,974.50 661.50 2.2%
1998Q3 31,615.60 641.10 2.1%
1998Q4 32,233.90 618.30 2.0%
1999Q1 32,584.10 350.20 1.1%
1999Q2 33,221.60 637.50 2.0%
1999Q3 33,572.50 350.90 1.1%
1999Q4 34,438.50 866.00 2.6%
2000Q1 34,622.60 184.10 0.5%
2000Q2 35,218.80 596.20 1.7%
2000Q3 35,702.50 483.70 1.4%
2000Q4 36,075.30 372.80 1.0%
2001Q1 37,293.50 1,218.20 3.4%
2001Q2 37,624.10 330.60 0.9%
2001Q3 38,567.80 943.70 2.5%
2001Q4 38,923.90 356.10 0.9%
2002Q1 39,656.20 732.30 1.9%
2002Q2 40,689.90 1,033.70 2.6%
2002Q3 41,110.40 420.50 1.0%
2002Q4 42,256.60 1,146.20 2.8%
2003Q1 43,309.00 1,052.40 2.5%
2003Q2 44,169.40 860.40 2.0%
2003Q3 45,364.10 1,194.70 2.7%
2003Q4 46,291.30 927.20 2.0%
2004Q1 47,762.40 1,471.10 3.2%
2004Q2 48,240.40 478.00 1.0%
2004Q3 49,350.80 1,110.40 2.3%
2004Q4 48,570.80 -780.00 -1.6%
2005Q1 48,858.90 288.10 0.6%
2005Q2 49,552.10 693.20 1.4%
2005Q3 50,287.30 735.20 1.5%
2005Q4 50,797.30 510.00 1.0%
2006Q1 53,633.10 2,835.80 5.6%
2006Q2 54,143.00 509.90 1.0%
2006Q3 54,668.50 525.50 1.0%
2006Q4 55,590.90 922.40 1.7%
2007Q1 56,831.80 1,240.90 2.2%
2007Q2 58,237.10 1,405.30 2.5%
2007Q3 58,508.20 271.10 0.5%
2007Q4 59,310.20 802.00 1.4%
2008Q1 60,588.00 1,277.80 2.2%
2008Q2 60,453.30 -134.70 -0.2%
2008Q3 60,831.80 378.50 0.6%
2008Q4 59,894.80 -937.00 -1.5%
2009Q1 58,503.20 -1,391.60 -2.3%
2009Q2 60,000.30 1,497.10 2.6%
2009Q3 59,138.30 -862.00 -1.4%
2009Q4 60,027.00 888.70 1.5%
2010Q1 58,956.30 -1,070.70 -1.8%
2010Q2 57,350.20 -1,606.10 -2.7%
2010Q3 55,578.50 -1,771.70 -3.1%
2010Q4 54,817.90 -760.60 -1.4%
2011Q1 53,374.40 -1,443.50 -2.6%
2011Q2 52,526.00 -848.40 -1.6%
2011Q3 51,397.60 -1,128.40 -2.1%
2011Q4 49,995.80 -1,401.80 -2.7%
2012Q1 49,151.30 -844.50 -1.7%
2012Q2 47,980.90 -1,170.40 -2.4%
2012Q3 47,328.10 -652.80 -1.4%
2012Q4 46,916.60 -411.50 -0.9%
2013Q1 46,069.10 -847.50 -1.8%
2013Q2 45,451.60 -617.50 -1.3%
2013Q3 44,921.00 -530.60 -1.2%
2013Q4 44,120.20 -800.80 -1.8%
2014Q1 44,445.20 325.00 0.7%
2014Q2 44,263.70 -181.50 -0.4%
2014Q3 45,185.50 921.80 2.1%
2014Q4 44,549.40 -636.10 -1.4%
2015Q1 44,361.00 -188.40 -0.4%
2015Q2 44,267.40 -93.60 -0.2%
2015Q3 43,905.60 -361.80 -0.8%
2015Q4 44,451.10 545.50 1.2%
2016Q1 43,899.10 -552.00 -1.2%
2016Q2 44,121.90 222.80 0.5%
2016Q3 44,142.20 20.30 0.0%
2016Q4 44,164.70 22.50 0.1%
2017Q1 44,414.10 249.40 0.6%
2017Q2 44,819.50 405.40 0.9%
2017Q3 45,198.60 379.10 0.8%
2017Q4 45,358.10 159.50 0.4%
2018Q1 45,625.40 267.30 0.6%
2018Q2 45,675.80 50.40 0.1%
2018Q3 46,354.20 678.40 1.5%
2018Q4 46,526.80 172.60 0.4%
2019Q1 46,543.30 16.50 0.0%
2019Q2 47,034.40 491.10 1.1%
2019Q3 46,926.80 -107.60 -0.2%
2019Q4 46,589.40 -337.40 -0.7%
2020Q1 45,326.10 -1,263.30 -2.7%

πηγή: Eurostat