Δημοσιεύτηκε το πρωτόκολλο λειτουργίας τους τους, με μια σειρά μέτρων να εγκρίνεται για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.