Σε αυτά τα σημειώματα αναφέρεται η πρόθεσή τους να αυτοκτονήσουν.