Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών που εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.