Κάτοικος Παρισίων θα παραμείνει, τουλάχιστον μέχρι το 2025, ο Νεϊμάρ.