Για την έναρξη προπονήσεων των τμημάτων υποδομής θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.