Διέκοψε τη συνεδρίαση ο προεδρεύων και κάλεσε τον κ. Τασούλα να απαγγείλει μομφή.