Το Βρογχικό Άσθμα είναι μία ετερογενής νόσος που εκδηλώνεται με διαφορετικής βαρύτητας συμπτώματα, με μεγάλη διακύμανση στο χρόνο, που εκλύονται από διαφορετικούς παράγοντες και ανταποκρίνονται στη θεραπεία διαφορετικά από ασθενή σε ασθενή.Εύλογα, ως εκ τούτου τα συχνά ερωτήματά, κάποια από τα οποία, θα σχολιάσω συνοπτικά.