Πρώτα ο πολίτης, το σύνθημα που διαπνέει όλες τις κυβερνητικές πολιτικές, δήλωσε ο πρωθυπουργός.