Πυρετός διαβουλεύσεων κυβέρνησης, τραπεζών και θεσμών για το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών.