Το υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε σήμερα τη νέα ηγεσία στα Ανώτερα Δικαστήρια της χώρας.