Ο ηλεκτρολόγος που είχε αναλάβει την επισκευή μιας κεραίας τηλεόρασης έπεσε από την ταράτσα στον φωταγωγό.