Εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.