Δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία σε πολλές μηνιαίες δόσεις δίδει το υπουργείο Οικονομικών από τις 18 Ιουνίου σε χιλιάδες φορολογουμένους οι οποίοι ήταν την 1η Νοεμβρίου 2019 ενταγμένοι σε παλαιές πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 δόσεων ή σε άλλες πιο παλαιές ρυθμίσεις, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή τέθηκαν εκτός των συγκεκριμένων ρυθμίσεων (είτε επειδή δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δόσεις είτε επειδή άφησαν απλήρωτα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους).