Η Τρίτη 21 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους.