Σε κλίμα μεγάλης έντασης συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.